מצב הרו"ח מידעון לשכת רואי החשבון

גיליון 205 ספטמבר 2009
הביטאון החדשותי והניהולי של לשכת רואי חשבון. כולל חדשות הלשכה, חדשות חשבונאות ומיסים מהעולם, מדד הלשכה למצב המשק, השתלמויות בארץ ובחו"ל, 
מאמרים בנושאים אקטואליים ובנושאי ניהול, עדכונים בפסיקה כלכלית, דיני עבודה ונושאי גמל ופנסיה. בעריכת איתמר לוין, מבכירי העיתונאים הכלכליים בישראל. 
פורמט: A4, כ-60 עמ'     תפוצה: 15,000     תדירות: אחת לחודשיים     הפצה: דיוור ישיר שמי
עיצוב גרפי - סטודיו רותי רותם
בניה שטיבל.קום