סיפורו של מחוז - לשכת עורכי הדין מחוז צפון

הפקת ספר "סיפורו של מחוז" של לשכת עורכי הדין, מחוז צפון.
ההפקה כללה תכנון ועיצוב של פורמט הספר,
בחירת סוגי הנייר והכריכה
עיצוב הגרפי
הדפסה וכריכה
בניה שטיבל.קום