ספר "מה קרה לילד"

הספר "מה קרה לילד"
מאת : חנן בלנקנשטיין
איור : מיטב ברק
גרפיקה ועיצוב: איתן ברק

ההפקה כללה: תיאום גרפי,עימוד ובחירת פורמט
בחירת סוג נייר והדפסה
הדפסה דיגיטלית וכריכה קשה עם תפירה
בניה שטיבל.קום